• DOLAR

  Alış:32.8436 Satış:32.8503
 • EURO

  Alış:35.6844 Satış:35.7025
 • ÇEYREK

  Alış:4151.1 Satış:4216.4
29 Aralık 2020, Salı 10:20 | A+ | A-

İBB'DE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLMAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI

İBB’nin 25 sözleşmeli personel alımıyla ilgili sonuçlar açıklandı. Pozisyona ilişkin başarı puanına göre sıralanan adaylar, 24 Aralık 2020 Perşembe günü sözlü sınava alınmıştı.

İBB'DE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLMAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI

İBB’nin 25 sözleşmeli personel alımıyla ilgili sonuçlar açıklandı. Pozisyona ilişkin başarı puanına göre sıralanan adaylar, 24 Aralık 2020 Perşembe günü sözlü sınava alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak sözleşmeli personel istihdam edilmek üzere boş pozisyonlar için 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı.

Sözleşmeli personel alım ilanı gereğince değerlendirmeye alınan başvurular için başarı puanına göre puan sıralaması (ilan edilen pozisyonun 3 katı) esas alınmak suretiyle sıralama yapıldı. Sıralamaya giren 85 aday sözlü sınava davet edildi.

Sınavda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konularıyla ilgili sorular soruldu. Talip olunan pozisyona ilişkin mesleki, uygulamalı bilgi ve yetenek değerlendirmesi de yapıldı.

Sınav sonucunda başarılı olan 22 aday İBB’de sözleşmeli personel olmaya hak kazandı. Başarılı olan adayların listesini görmek için tıklayınız.

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 28 Aralık 2020 tarihinde İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Evrakları tamamlanan adaylar 31 Aralık 2020 itibariyle İBB’de işbaşı yapacak. Bu süre içinde başvurmayan adaylar haklarını kaybedecek. Gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin işlemleri iptal edilecek.

ATAMAYA HAK KAZANAN PERSONELDEN İSTENEN BELGELER:

 • Dilekçe (örnekleri aşağıda mevcut)
 • Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı)
 • Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
 • Kan Grubu Kartı Fotokopisi (1 adet)
 • Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi
 • Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf (4 adet)

ÖZEL BELGELER:

 • Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)
 • Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.
 • Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)
 • Halen başka bir mahalli idarede 5393 sayılı Belediye Kanunu veya bu kanun ile atıf yapılan mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan personel aynı unvanda atanamayacaktır.

Dilekçe örnekleri:

Atama dilekçe örneği için tıklayınız.

Atama Beyan Formu için tıklayınız.

Habere Ait Resimler

yukarı çık