• DOLAR

    Alış:32.8403 Satış:32.8488
  • EURO

    Alış:35.7143 Satış:35.7252
  • ÇEYREK

    Alış:4150.5 Satış:4216.3
15 Ocak 2021, Cuma 22:38 | A+ | A-

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Kültürpark ve COVID-19 sunumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ocak ayı son birleşiminde meclis üyelerine İzmir Belediyesi tarafından Kültürpark için hazırlanan yeni koruma amaçlı imar planı ile COVID-19 salgını ve aşılama çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Kültürpark ve COVID-19 sunumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ocak ayı son birleşiminde meclis üyelerine İzmir Belediyesi tarafından Kültürpark için hazırlanan yeni koruma amaçlı imar planı ile COVID-19 salgını ve aşılama çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Mecliste ilk olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilim Derneği Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, COVİD-19 salgını ve hastalığı önleyecek aşı çalışmalarına ilişkin meclis üyelerine bir sunum yaptı. Gürüz, aşı olmanın önemine değindiği sunumunda Çin aşısının koruyuculuğunun yüzdelerinin tartışıldığını ancak aşının yoğun bakıma götürmeyi engellemede etki oranın yüzde 100'lere çıktığını belirtti.

Bir yıl üzerinde çalışıldı
Gürüz'ün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili bir sunum yaptı. Kültürpark'ın 1985-2016 yılları arasındaki planlama süreçlerine değinen Şahin, bu ay mecliste ihtisas komisyonlarında görüşülen yeni imar planına ilişkin bilgiler verdi. Yeni imar planının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile söz konusu alanın niteliği, doğası ve tarihi özelliği, kentlinin buradaki hassasiyeti göz önünde bulundurularak katılımcı bir süreçle hazırlandığına dikkat çeken Şahin, "Koruma amaçlı imar planını hazırlanmadan önce arama konferansı düzenleyerek talepler alındı, meslek odalarından uzman bir ekip oluşturulup bir yıl boyunca toplantılar yapılarak süreç yürütüldü. Kültürpark'ınflorası ile ilgili bitki envanteri çıkarıldı. Faunası hazırlanırken hayvan türleri, hayvan türlerinin yaşaması,konaklaması uzman ekip tarafından gözlenerek yapıldı. Kent ekosistemine etkisi irdelendi, taşıma kapasitesi ile ilgili hassasiyetler vardı. Bunlar uzman ekip tarafından değerlendirildi, yapı envanteri elden geçirildi.Alandaki heykellerin envanteri çıkarıldı. 12 ay boyuncu bu ana başlıklar üzerinde bütün sistem yeniden revize edildi ve koruma amaçlı imar planının verisi haline getirildi" dedi.

Fuarın yaşaması ve gelişmesi için bu plan çok önemli
Tüm bu çalışmanın sonucunda Kültürpark Komisyonu Değerlendirme Raporu oluşturulduğunu belirten Şahin, şunları aktardı: "Alana ilişkin vizyon tanımlaması yapıldı. Fuar'ın tarih ve doğası ile birlikte yangın yerinden enternasyonel fuara,Behçet Uz'un hayal ettiği halk üniversitesini bugünkü bilgi toplumuyla birleştirecek vizyon esas alındı. Ekolojik niteliği hassas alanlar belirlendi. Hayvan türlerinin gece konaklamasına kadar analizler yapıldı. İlerde yapılacak her türlü inşaat veya faaliyetlerde bu alana dikkat edilmesini sağlamak için bu alan işaretlendi. Yeşil koridorlar fazlalaştırıldı. Bütün raporları meclis üyelerimize aktarıyoruz. Yapılar ölçeğinde mevcut hollerin oturduğu 27 bin metrekarelik alanı 12 bin metrekareye sınırlandırdık. Zeminde yarıdan fazla bir alanı fuara yeşil alan olarak kazandırıyoruz. Tescilli yapıları koruyoruz.Daha önce söz ve raporlarda yer alan konuları plan notlarına işliyoruz. Yine daha önce olmayan yönetim ve işletim modelini plan notlarına koyduk. Halkın fuara bir anda çok sayıda kişinin girip çıkması, taşıma kapasitesi ile ilgili hassasiyetleri vardı. Hem bunlar hem de etkinliklerin yapılma şekli ve olasılığı plan notu hükümlerine girdi. Belediyemizin hazırladığı koruma amaçlı imar planı Kültürpark'ın tarihi ve doğasını korurken yaşaması ile ilgili yeni,farklı plan notlarını içeriyor. Fuarın yaşaması ve gelişmesi için bunlar önemli ve kıymetli unsurlar.Yine fuarın kentin bütün yeşil dokusu ile birleşmesinde önemli bir aks olarak plan notlarına girmesi de çok önemli."

Habere Ait Resimler

yukarı çık